Đảng ủy Tổng công ty ACC Tổ chức Hội nghị sinh hoạt thường kỳ Quý 2/2019

          Ngày 12/4/2019, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV ACC 23, số 148, đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, thành phố Đà Nẵng. Đảng ủy Tổng công ty ACC, tổ chức Hội ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quý 2/2019, về dự Hội nghị có 23 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ Tổng công ty và các đồng chí cán bộ chủ trì các đơn vị trong Tổng công ty. Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận-Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận

Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị Đảng uỷ Tổng công ty.

          Quý 1/2019, Tổng công ty triển khai SXKD, XDĐV tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, vốn, thời tiết không thuận lợi. Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo với nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm trong quý, kết quả: Doanh thu đạt 20% KH năm; Lợi nhuận đạt 19,81% KH năm; Nộp ngân sách đạt 19,56% KH năm; Thu nhập bình quân người lao động, đạt 100% KH năm; các cơ quan, đơn vị đạt an toàn tuyệt đối. Từ những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo Quý 1/2019, Đảng uỷ Tổng công ty xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong Quý 2/2019, đó là:

          1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thị trường, quan tâm thị trường có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, dự án khai thác đất quốc phòng, bất động sản đã được phê duyệt và phát triển dự án mới. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu phấn đấu hoàn thành: Doanh thu luỹ kế 6 tháng đạt 45% KH năm; Lợi nhuận đạt 44,8% KH năm; Nộp ngân sách đạt 44% KH năm; Thu nhập bình quân người lao động đạt 100% KH năm.

          2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định, tập trung vào các quy định mới ban hành; đẩy nhanh thu hồi vốn tồn đọng tại các gói thầu đã thi công xong và giải quyết tồn đọng về tài chính của các đơn vị, cá nhân. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Kiểm toán nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; sẵn sàng phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, phúc tra, trong đó có công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng tại Tổng công ty.

          3. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các khâu đột phá mà Đảng uỷ đã xác định năm 2019. Tổ chức sơ kết các nội dung công tác 6 tháng đầu năm 2019 ở các cấp chặt chẽ, đúng  quy định.

          Tại hội nghị này, Đảng uỷ Tổng công ty ra Nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2023 và những năm tiếp; Thông qua Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thường vụ QUTW về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW và Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Thường vụ QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới./.

                                                                              Tin và ảnh Đoàn Doanh

Video - phóng sự