Dự án đầu tư

Dự án Khu nhà ở gia đình quân đội phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Dự án Khu nhà ở gia đình quân đội phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Dự án Khu nhà ở 62B Nguyễn Thị Định

Dự án Khu nhà ở 62B Nguyễn Thị Định

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Tổng công ty ACC thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay và đường lăn thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Tổng công ty ACC thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo sân đỗ máy bay và đường lăn thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi