Đảng ủy Tổng công ty ACC ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

       Ngày 17/12/2021, Đảng ủy Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Tổng công ty và điểm cầu của các đơn vị thành viên.

Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị

      Năm 2021, trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội nước ta gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, XDĐV, các chi tiêu chính về SXKD đạt trên 100% so với kế hoạch năm; cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình, dự án; công tác tài chính, an ninh, an toàn đơn vị, an toàn vệ sinh lao động, ATGT, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng được giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức bầu cử bảo đảm an toàn tuyệt đối, làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các hội thi đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty TSVM, Tổng công ty VMTD.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Phó BTĐU - Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo Kế hoạch SXKD, XDĐV năm 2022 tại Hội nghị.

          Năm 2022, nhiệm vụ SXKD, XDĐV của Tổng công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, áp lực về tài chính và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an ninh, an toàn các công trình; đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

        Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy-BTL Quân chủng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, nộp thuế và ngân sách Nhà nước đúng quy định; các chỉ tiêu SXKD tăng từ 5 - 10% so với thực hiện năm 2021. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty; Chiến lược, Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi được phê duyệt. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của Tổng công ty; làm tốt công tác tư tưởng, công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ, không có vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối./.

Tin và Ảnh: Lê Việt

 

Video - phóng sự