Dự án đầu tư

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội K98-NT

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội K98-NT

Dự án Khu nhà ở gia đình quân đội phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Dự án Khu nhà ở gia đình quân đội phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Dự án Khu nhà ở 62B Nguyễn Thị Định

Dự án Khu nhà ở 62B Nguyễn Thị Định

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT

Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa