ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ACC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

        Thực hiện theo Hướng dẫn số 1506-HD/UBKT ngày 12/3/2020 của UBKT Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Ngày 02/6/2020 Đảng ủy Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Đảng ủy, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc và đại biểu các cơ quan chức năng của Tổng công ty.
                 Đồng chí Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, phó Chủ nhiệm UBKTĐU Quân chủng phát biểu chỉ đạo.
 
       Hội nghị đã đánh giá đúng thực chất ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Tổng công ty, các cấp ủy, chi bộ và UBKT Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng; việc thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ HTXSNV, Tổng công ty VMTD trong nhiệm kỳ tới.
Tin và ảnh: Lê Việt

Tin tức khác

Video - phóng sự