Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1

Khởi công Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận ... tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng QL 1A đoạn qua ... Thời gian thu phí hoàn vốn là 22 năm 2 tháng, dự kiến bắt đầu tính thu phí từ tháng 1-2016.

Video - phóng sự