Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

 Sáng 30/8/2021 Tổng công ty đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng hình thức trực tuyến.

      Dự và chủ trì Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV - Chủ tịch Hội đồng TĐKT; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.


Đồng chí Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Chủ tịch HĐ TĐKT phát động thi đua 

       Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về phòng, chống dịch COVID-19; trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tổng công ty luôn nêu cao trách nhiệm, ý thực tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch.

Các Đại biểu dự Lễ phát động thi đua tại trụ sở Tổng công ty và điểm cầu các đơn vị

     Toàn Tổng công ty triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên; chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K + vắc xin” của Bộ Y tế; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với chăm lo, bảo đảm tốt sức khỏe, đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị, tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch.

    Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo vừa tổ chức lao động sản xuất vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng, xe máy, thiết bị, vật tư để sẵn sàng triển khai thi công các dự án, công trình theo đúng kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả. Xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội…với quyết tâm năm sau phải tốt hơn năm trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước./.

Tin và Ảnh: Lê Việt

Video - phóng sự