Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng

      Sáng 16/5/2022, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

       Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa trụ sở Tổng công ty với điểm cầu các đơn vị thành viên. Tham gia hội nghị có gần 100 đồng chí cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Hội nghị đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05 ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230 ngày 02/4/2022 của QUTW lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 1228 ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị 

      Xác định đây là chủ trương lớn, đúng đắn và cấp bách, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu sau Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị đề nghị các đồng chí bí thư, phó bí thư  cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất./.   

Tin, ảnh: Ngọc Thành

 


 

Video - phóng sự