Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị

Sáng ngày 24/10/2023, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị. Đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến giữa trụ sở Tổng công ty với điểm cầu các đơn vị thành viên. Dự hội nghị có gần 200 đồng chí là cán bộ chủ trì, chủ chốt và đảng viên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sau khi khai mạc, Hội nghị đã được báo cáo viên thông báo những kết quả của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội nghị

Xác định đây là những vấn đề rất quan trọng và cần thiết, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Tổng công ty. Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt và cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty hãy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu nắm chắc kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và những định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; vấn đề bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, từ đó làm cơ sở cụ thể hóa và vận dụng có hiệu quả vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị./.

                                                                                                                                                     Tin, ảnh: Ngọc Thành

 

Video - phóng sự