Tổng công ty ACC tổ chức Hội nghị quân chính năm 2021

   Sáng 24/12/2021, Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Thượng tá Nguyễn Mai Đô, BTĐU, Chủ tịch HĐTV dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc chủ trì hội nghị. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và Kế hoạch SXKD, XDĐV năm 2022 của Tổng công ty.

Các Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tổng công ty

Đồng chí Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy tổng công ty

     Năm 2021, trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội nước ta gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, XDĐV, các chi tiêu chính về SXKD đạt trên 100% so với kế hoạch năm; bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động; giữ vững chất lượng, tiến độ các công trình, dự án; công tác tài chính, an ninh, an toàn đơn vị, an toàn vệ sinh lao động, ATGT, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng được giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị

       Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Tổng công ty xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy-BTL Quân chủng. Tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, nộp thuế và ngân sách Nhà nước đúng quy định; các chỉ tiêu SXKD tăng từ 5 - 10% so với thực hiện năm 2021. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty; Chiến lược, Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi được phê duyệt. Tổ chức thi công các các công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đầu tư có chiều sâu hệ thống xe máy, trang bị kỹ thuật. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của Tổng công ty; làm tốt công tác tư tưởng, công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Lãnh đạo Tổng công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Tổng công ty ký xác nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

     Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua - khen thưởng Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chất lượng, an toàn, hiệu quả”./.

Video - phóng sự