Tổng công ty ACC tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 18-12, Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD - XDĐV năm 2021. Thượng tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV  kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã đạt được, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại trong năm 2020 và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Mai Đô yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty nhanh chóng khắc phục khuyết điểm đã chỉ ra. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh; xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn, nộp thuế và ngân sách Nhà nước đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty; Chiến lược, Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025).

Thủ trưởng Tổng công ty trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua - khen thưởng Tổng công ty đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chất lượng, an toàn, hiệu quả”.

Tin, ảnh: Lê Việt

Video - phóng sự