Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC tổ chức huấn luyện AT, VSLĐ năm 2022.

     Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ/CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

    Trong các ngày từ ngày 09/8-11/8/2022 tại Tổng công ty và ngày 18/8-20/8/2022 tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tổng công ty ACC đã phối  hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Quân đội thực hiện 02 lớp huấn luyện AT, VSLĐ cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp  (nhóm 1); các nhân viên an toàn, giám sát an toàn tại công trường thuộc và (nhóm 2).

 

Đại tá Hán Văn Nhuận - Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội thực hiện huấn luyện tại trụ sở Tổng công ty ACC

  Tại lớp tập huấn đã tập trung hướng dẫn các chuyên đề về AT,VSLĐ với các nội dung gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị như: kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý các cấp và nhân viên an toàn, giám sát an toàn chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ tại đơn vị, thực hiện xử lý những tình huống trong quá trình quản lý, sản xuất, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị, nâng cao năng suất lao động, thời giờ làm việc hữu ích, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân cùng xây dựng và phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh. 

 

Trung tá Nguyễn Phúc Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội thực hiện huấn luyện tại Chi nhánh TP.HCM Tổng công ty ACC.

Thiếu tá CN Vũ Thị Thu Hường - Kĩ sư Bảo hộ lao động, huấn luyện nhận biết mối nguy và đánh giá rủi ro trong hoạt động sản xuất, thi công tại công trường.

 Việc hội nhập kinh tế đã thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, từ đó, dẫn tới số người lao động ngày càng nhiều và thời gian làm việc cũng gia tăng theo. Vấn đề tai nạn lao động một lần nữa trở thành tiêu điểm của xã hội và mối lo của nhiều lao động cũng như các đơn vị hiện nay. Chính vì vậy, việc tham gia chương trình huấn luyện AT,VSLĐ không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển bền vững của đơn vị.

                                                                                                                 Tin và ảnh: Thu Hường

 

 

Video - phóng sự