ACC 245

          Địa chỉ: 14 Lam Sơn, phường 2, quân Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

          ĐT: 069 665353; Fax: 028 38456654

Video - phóng sự