Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang

         Địa chỉ: 86/4 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

         ĐT: 0258 3521784;   Fax: 0258 3521784

Video - phóng sự