Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp ACC

          Địa chỉ: 210 Lê Trọng Tấn, phường Khường Mai, quận Thanh Xuận, TP Hà Nội.

          ĐT: 02473003379;   Fax: 02473003378;

Video - phóng sự