Khởi công cơ sở hạ tầng sử lý Dioxin tại sân bay Biên Hòa

Video - phóng sự