Lễ khới công dự án "Nâng cấp và cải tạo sân bay Cần Thơ"

Lễ khới công dự án "Nâng cấp và cải tạo sân bay Cần Thơ"

Video - phóng sự