Tổng Công ty ACC Trao quyết định về công tác cán bộ quý 4/ 2022

Video - phóng sự