Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định chất lượng

     Địa chỉ: Số 1 Thượng Thụy, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

      ĐT: 024 22461775;   Fax: 024 35666737

Video - phóng sự