Bàn giao và đưa vào sử dụng nhà làm việc BCH QS Tỉnh Vĩnh Phúc

Video - phóng sự