HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ BÀN GIAO CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, THÀNH VIÊN HĐTV KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Thực hiện Quyết định số 20/QĐX-BQP ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng bộ Quốc phòng về việc nghỉ hưu đối với cán bộ và Quyết định số1465-QĐ/ĐU ngày 20/02/2020 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về việc kiện toàn Đảng ủy Tổng công ty ACC nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày24/02/2020, Tổng công ty ACC tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trung tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy  Quân chủng. Tham dự còn có các đồng chí là Thủ trưởng Cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan chức năng của Quân chủng: Văn phòng ĐU-BTL Quân chủng; Phòng Tổ chức, Phòng Cán bộ/CCT.
     Về phía Tổng công ty ACC có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 Đồng chí Trung tướng Lâm Quang Đại, BTĐU,Chính ủy Quân chủng trao Quyết định,
tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nhận Quyết định mới
Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được nghỉ chờ hưu từ ngày 01/3/2020. Theo Quyết định của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐTV được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020./. 
                                                                                                                                                      Tin và ảnh: Lê Việt

Video - phóng sự