Tổng công ty ACC sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

        Ngày 27-5, Đảng ủy Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc và các đại biểu là điển hình tiên tiến.

Đại tá Nguyễn Khắc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ACC, phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

        5 năm qua (2014-2019), Đảng ủy Tổng công ty ACC đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 788-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; xác định nội dung triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xem việc thực hiện Cuộc vận động là biện pháp quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp trong Tổng công ty. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động gắn với nội dung của phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác; trong đó tập trung xây dựng nguồn lực con người, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có đủ năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành, theo chức trách được giao; đưa việc thực hiện Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, phù hợp với điều kiện học tập, công tác và rèn luyện.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

        Qua thực hiện Cuộc vận động đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật, khắc phục có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Trong những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và cấp ủy các cấp đã quán triệt và cụ thể hóa đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của Tổng công ty; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định, bảo đảm việc làm và không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động. Cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã tham gia giúp nhân dân các địa phương nơi đóng quân hàng chục tấn xi măng, hàng trăm ca máy và hàng ngàn ngày công để tu sửa đường giao thông nông thôn; tham gia ủng hộ và hỗ trợ 340 triệu cho các địa phương gặp thiên tai, lụt bão; đóng góp hơn 1 tỉ đồng xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng 9 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tham gia các hoạt động xã hội và ủng hộ các đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống trên 800 triệu đồng... Những việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

        Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các phong trào thi đua do Quân đội, Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty phát động; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Cuộc vận động, coi đây là việc làm thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mọi tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến tích cực, đúng đắn, thống nhất trong nhận thức và hành động, coi trọng tính thiết thực, nâng cao chất lượng việc thực hiện Cuộc vận động, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, Tổng công ty ngày càng phát triển vững chắc.

        Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC đã khen thưởng 5 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong 5 năm (2014-2019) và đề nghị Quân chủng PK-KQ khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

Video - phóng sự