Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22

Video - phóng sự